hvitfeldt.se
Kallelse till årsmöte söndagen 22 mars 2015
Nästa söndag(22 mars) är det dags för Hvitfeldts Scoutkårs årsmöte, där bland annat styrelse ska väljas. Alla medlemmar i kåren berättigade till att närvara. (Kallelsen finns i länken nedan) Kallel…