hvitfeldt.se
Upptäckar- och Äventyrarläger
I helgen, 1-2 mars 2014, var det dags för terminens första läger. Lägret anordnades på Bockudden med omnejd och bestod av barn från upptäckarna och äventyrarna och deras avdelningsledare. Lördagens…