huwirranca-davies.org.uk
Coleg Cymunedol Y Dderwen yn barod ar gyfer Cwricwlwm Sgiliau Newydd/ Coleg Cymunedol Y Dderwen All Set for New Skills Curriculum
Gwahoddwyd Huw a Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, i Goleg Cymunedol y Dderwen i weld y gwaith arloesol sy’n cael ei wneud gan y disgyblion a’r staff ar y cwricwlwm n…