houdi.se
Ernst Billgren som buktalardocka
Från Ernst och Julia Billgrens bröllop på Operakällaren september 2014. Foto av (och med tillstånd av) från Magnus Stråberg