houdi.se
Mitt januari 2014
I år, 2014, firar jag dubbelt. Har varit professionell artist i 30 år samt fyller 50 år. Det senare inget att fira. Det andra absolut något att fira. Vi får se hur vi gör under året för att uppmärk…