houdi.se
Bilder från utdelningen av finska hederspriset
Detta pris uppmärksammades bland annat också av tidningar Expressen, Norra Västerbotten, Sala Allehanda m fl samt ett par radiointervjuer. Samtliga bilder ovan: Jari Santala