houdi.se
Krönika i tidningen SANS
I nästa nummer av tidningen SANS har jag skrivit en krönika om Uri Geller och trolleri inom skepticismen. Tidningen kan laddas ner på iPad eller iphone via appen Qiosk eller Paperton. Papperstidnin…