houdi.se
Sticker ut hakan gällande medium och cold reading i Aftonbladet
Jag kommenterar mediums sätt att använda cold reading i Aftonbladets artikel om storseans på en finlandsfärja. Heder till Aftonbladet som för första gången på länge skriver kritiskt om charltanverk…