hoshvilim.com
מנזר רמת בית שמש - הושבילים
שרידי מנזר וכנסייה, מנזר רמת בית שמש, מפוארים בני 1,500 שנה נחשפו, בדצמבר 2017, בשכונה חרדית של רמת בית שמש - כשלשים ק״מ מערבה מירושלים בחפירת הצלה בניהול.