holistic-pulsing.com
תחיה נס
http://www.holistic-pulsing.com/wp-content/uploads/2018/01/תמונה-של-תחיה.jpg תחיה נס מטפלת מתחילה ירושלים 0505655452 tn1515@gmail.com מלווה נשים בכלל ולסביות בפרט, בדרכן לקבלה עצמית. בעזרת הכלים העוצמתיים של עוצמת הרכות, את מוזמנת להכיר את עצמך טוב יותר, להבין איך את באמת רוצה לחיות ואיך את יכולה לממש את הרצון הזה. הדבר הכי חשוב זה שאין לי אג'נדה או יעד סופי שאת