holistic-pulsing.com
"לא מצאתי את עצמי" - שיתוף אישי
לא מצאתי את עצמי! חזרתי לארץ ממסע של קרוב לשנתיים באוסטרליה ומסביב לעולם. מסע מדהים של אישה לבד. היו בו התנסויות וחוויות עוצמתיות ביותר עבורי. שבתי ארצה ומצאתי את עצמי חיה שוב בחדר הקטן בבית הורי, בלי כסף ועבודה, עם הימים שחולפים, השבועות והחודשים שאט אט סגרו על חיי ועל האמונה