holistic-pulsing.com
התנדבות ביד שרה
"שלום לכן נשים יקרות רוצה להעביר גם משהו ממני על מה שהיה באירוע ההתנדבות ב 'יד שרה'. באנו להעביר לכל המתנדבות שם הרצאה וטיפולים קצרים (נענועים) בעוצמת הרכות. כשהתחלנו לעמוד על יד המיטות ולהמתין בדריכות לבאות, חשבתי על המקום שהגענו אליו - יד שרה הוא מקום נפלא ומוכר בכל הארץ כמקום של התנדבות לזולת