holistic-pulsing.com
שיתוף אישי על קורס העצמה מעשי
אתמול הסתיים לו קורס של עוצמת הרכות בסעד. עדיין מתרגשת מכל עוצמת החוויה. 6 מפגשים מופלאים שנותנים טעימה משיטה משנת חיים. כל מפגש היה עולם ומלואו בו פגשנו את עצמנו. ראינו איך אנחנו חיים ויכולנו לבדוק האם זה באמת מה שאנחנו רוצים, האם זה מדוייק לנו ומשרת אותנו. חקרנוו האם