holistic-ayu.eu
Zakon privlačenja i ostvarenje ciljeva
Misli su sve! Radionica ZAKON PRIVLAČENJA I OSTVARENJE CILJEVA namijenjena je svima koji se osjećaju da se vrte u krug, koji žele prepoznati svoje stvarne ciljeve, prepoznati prepreke na putu ostvarenja svog cilja, postaviti ih i ostvariti, te imati sretniji život. Radionica ZAKON PRIVLAČENJA I OSTVARENJE CILJEVA je nešto