holistic-ayu.eu
Financijska astrologija
"Anyone can be a millionaire, but to become a billionaire, you need an astrologer." Što je financijska astrologija? Novac i uspjeh se smatraju ključnim za pronalaženje zadovoljstva u društvu. Financijska astrologija je dio poslovne astrologije koja je fokusirana na financijska tržišta i investiranje u financijske instrumente. Osnovni zadatak financijske astrologije je