hnsbih.ba
Politikom dijaloga i kompromisa do pozitivnih rezultata pri uspostavi vlasti - HNS BiH
Hrvatski narodni sabor BiH pozdravlja odluku o uspostavi vlasti i nastavak rada na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Kao krovna organizacija Hrvata u BiH, HNS BiH je politikom dijaloga i suradnje intenzivno radio na rješavanju prepreka u uspostavi vlasti. Implementacija izbornih rezultata, provođenje reformskih procesa i nastavak euroatlantskih integracija postojani su i dostižni ciljevi, kojiRead More