hmtvlive.com
ఈరోజు.. మీరోజు!
మేషం ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మీరు ఇతరుల కోసం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడానికి ఇష్టపడతారు. మీ కుటుంబం సభ్యులతో గల విభేదాలను తొలగించుకోవడమ్ ద్వారా మీరు మీ లక్ష్యాలను చేరుకోగలుగుతారు. మీరు మీ గ్రూపులో తిరుగుతుండగా...
K V D Varma