hmtvlive.com
మీ జీవితమనే బస్సుకి డ్రైవర్ ఎవరు?
ఫ్రెండ్స్... మీ జీవితమనే బస్సుకి డ్రైవర్ ఎవరు? 'నాకు ఎప్పుడు ఆఫీస్ వెళ్ళటం లేటు అవుతూనే వుంటది, మా ఆవిడా నా లంచ్ బాక్స్ రెడీ చెయ్యటానికి ఎప్పుడు లేటే',అంటాడు ప్రసాద్. రోజు...
Srikanth Kondapalli