hmtvlive.com
మార్పు మంచిదే!
ఫ్రెండ్స్ ! ఈ రోజు మనం చర్చించే అంశం...... మార్పు మంచిదే! జీవితంలో మార్పు అనేది సహజంగా జరుగుతుంది, అయితే ఈ మార్పు మనకి సంతోషం తెస్తుందా? లేదా ఇబ్బందిని తెస్తుందా? అనేదే అసలు ప్రశ్న....
Srikanth Kondapalli