hipnotyzer.com.pl
The Mystifying Desieree
Niestety tylko w wersji angielskiej… World famos hypnotist Desieree.Professional stage hypnotist