highjump.cz
Lom
Lom v Hřiměždicích - Kujalův lom, sloužil k těžbě žuly. Lom byl zatopen v roce 1953, kdy při těžbě došlo k naražení spodního pramene. Zatopení proběhlo velice rychle během jednoho dne, proto se na dně dá ještě narazit na důlní vozík. Maximální hloubka lomu je