hidayatullahmedan.com
Hidayatullah Medan : Orang Beriman Tidak Malas Apalagi untuk Shalat Berjamaah 5 Waktu di Masjid
Kata Allah Subhanahu Wata’ala, jelas Nashirul lagi, sifat malas adalah ciri-ciri orang munafik. Orang beriman jelas bukan orang munafik.