henkvanhellem.be
Staan de beste stuurlui aan de wal?
Geconfronteerd met een gegeven dat haaks staat op alles waarin ik geloof, alles waarvoor ik sta, nam ik ontslag uit de raad van bestuur van De Markten. Een reactie van een vriendin was dat het haar…