helvry.com
Pelesirun
ribut-ribut orang luar sana mempersoalkan perayaan valentin, terutama di sekolahan. Saya yang kampungan atau gimana….baru ngerti ada perayaan valentin setelah kuliah. Itupun dalam rangka penc…