helpeenmens.nl
Collecte Naaldwijk
Op zaterdag 22 december 2018 collecteren wij voor de Roparun in het winkelcentrum De Tuinen in Naaldwijk.