helenaljunggren.com
BAKA BRÖD. SKONSAMT FÖR KNÄNA.
Vörtbröd nu tänker du? Julen är ju över. Det må se ut och dofta som vörtbröd men det är egentligen två baseball-trän, en början på ny husgrund alt. två nya knäskydd till makens arbetarbyxor. Andra …