helenaljunggren.com
EN ANNAN DAG.
”med extra allt och lagom mycket salt” – Idag är det för mycket salt.