hecekulubu.com
Çürümüşlüğe Sıkışmak | Hece Kulübü
Biten yılın son günlerinin belirsizliklere açılan ilk kapı olduğu su götürmez bir gerçekti. Kışa atfedilmiş hüznün umuda dönüştüğünü görmek baharın …