hecekulubu.com
Kıydılar Bize – 14.Bölüm | Hece Kulübü
14. On dört. Bildiğimiz on dört. -I- İkindi namazına müteakiben toplasa da tezgahını bugün toplamamıştı. Çocukların eve girme saatini geçeli …