hecekulubu.com
Suskunlar Bankı | Hece Kulübü
Daha fenası olamaz diye düşünüyordu. Bütün kötü sonlar hususi onun için yazılmış sadece yazılmakla da kalmamış, hepsi aynı anda oynanmış …