hecekulubu.com
Mayısı Beklerken | Hece Kulübü
Erken saatlerinden bir günün Sabahın mı körü yoksa gözler mi kör bilinmez Kuşlar sessiz, sokaklar sessiz, Şehir bile çıt çıkarmadan …