hecekulubu.com
Kıyı | Hece Kulübü
Peltek bir kuş dilidir Bende cümlelerin. Söyle çocuk! Kıyıya vuran cesedin mi? Yoksa düşlerin mi? Yahut soyulmuş kabuğu …