hecekulubu.com
Kısacık Koşu(k) | Hece Kulübü
Söylemeye, yazmaya, yaşamaya dair Hiç umudumuz yok. Çabamız yok. Düşümüz bile yok!