hecekulubu.com
Gül Çocuk | Hece Kulübü
Gül çocuk! Bahçende bir gül açmasa da daha, Gül çocuk Çünkü Hayat çok kısa. Bitecek bu elemlerin elbet Bitecek …