hecekulubu.com
Çivisi Çıkmış Dünya - Amin Maalouf | Hece Kulübü
Nasıl bir dünya? Kimlik kavgalarının ideolojik savaşlara üstün geldiği, dünya bloklarının uygarlıklar mücadelesi çıkışlı kanlı veya kansız bir devrimle sonuçlanmış …