healthcreator.se
Focus on what you want
Focus on what you want in your life. Think and feel as if you already have it more than 50% of the day. Fokusera på det du vill ha mer av eller ha in i ditt liv. Tänk och känn somom det redan är manifesterat. Försök att hålla ett stadigt positivt sinne Mer än 50%…