havatopraksu.org
Onarıcı ve Sürdürülebilir Tarımın Farkı
Yıllardan beri konvansiyonel tarım yapılan, böcek ve ot ilacı kullanılan, ticari ürün üreten çiftlikler birdenbire sürdürülebilir hale gelemez. Toprak o kadar hor kullanılmış, mikro-organizmalar ve…