havatopraksu.org
25 Yenebilir Çok Yıllık Bitki
Bahçemizde yıllardır var olan, bir kere diktiğimiz ve sonrasında ya tohumundan ya da kökünden devam eden otlarımız var. Permakültür genelde uzun süreli yatırımlar yaptığından bu otlar bizim için ön…