harpomania.com
Inkluzivna radionica, biblioteka Sava centra - Harpomania
Organizator: Hendi centar “Koloseum”. Radionicu vodile: Željka Milošević i Loreta Hadži-Paunković