haracina.gov.mk
Donacion për mësim kabinetik në ShKF “Ghergj Kastrioti – Skënderbeu”nga Ambasada Gjermane në Shkup
Duke e pasur parasysh rendësin dhe nevojat e nxënësve dhe arsimtarëve të Shkollës fillore komunale "Gjergj Kastrioti Skenderbeu" dhe duke e ditur qëllimin kryesor të institucioneve edukativo-arsimore për ngritjen e cilësisë së arsimit tek gjeneratat e reja Ne si Komunë nëpermjet Ambasadës Gjermane në Shkup kemi perfunduar me sukses projektin per furnizimin me paisje për [...]