haracina.gov.mk
Komuna e Haraçinës – Lajmërim
L A J M Ë R I M Për debat publik me qëllim informimin e qytetarëve dhe palët e interesuara me aktivitetet për ndertimin e Çerdhës së re për fëmijë si dhe dokumentacionin e "Vlersimi fillestar i kufizuar mbi ndikimin e mjedisit jetësorë dhe aspektet sociale për ndërtimin e Çerdhës së re" në Komunën e [...]