haracina.gov.mk
Komuna e Haraçinës shpallë thirrje publike për punsim
Komuna e Haraçinës shpallë thirrje publike për punsimin e 9 (nëntë) bashkëpuntorëve të jashtëm me afat kohor prej 3 muajve me pagesë mujore neto të 12.000 denarëve. kandidatët e interesuar do të kanë për obligim që t’i regjistrojnë dhe evidentojnë pronat private të patundshmërisë qytetarëve në teritorin e Komunës së Haraçinës, në përputhje me standartet [...]