haracina.gov.mk
Komuna e Haraçinës, lajmërim për bujqit
Lajmërim për bujqit Të gjithë fermerët dhe kompanitë bujqësore që dëshirojnë të investojnë në kapacitete përpunuese dhe pajisje do të kenë mundësi të marrin 50% mjete të pakthyeshme përmes programit IPARD. Sot u shpall thirrjela e dytë për investime në mjete materiale për përpunim dhe marketing të prodhimeve bujqësore. Shpallja është deri më 14 janar [...]