haber.nl
Yeni bir dünya düzeni tassavur etmeli insanlık | HABER.NL
Neredeyse tüm insanlığın parçalarından günah ve vaballerin aktığı, barut ve kan kokusunun burnumuzun direğini sızlattığı bir iklimde yaşıyoruz. Bu manada insanlığın kurtuluşu adına mücadele etmeyi vicdani bir görev olarak telekki etmeliyiz. İnsan evladının kurtuluşu ancak, kan ve barut kokusunun giderilerek, yerine barış ve sevginin ikame edilmesine dayalı yeni bir dünya düzeninin tasavvur edilmesiyle mümkün olacaktır.…