haber.nl
Güzel ahlak deyince… | HABER.NL
Ahlak kavramı insanoğlunu yaradılıştan beri meşgul etmektedir. Bilim insanları kavramın felsefi boyutunu tartışırken din bilginleri de onun dini çerçevsiyle meşgul oldular. Net bir tanım henüz yapılabilmiş değil. Zira her tanımın eksik kalan bir yönü olmakta. Bu da demek oluyor ki ahlak kavramı insanlığı hep meşgul edecek. Önce kavramın sözlük anlamına bir bakalım. Türk Dil Kurumu…