haber.nl
Avrupa’nın lidersizlik sıkıntısı | HABER.NL
21. Yüzyıl henüz dünyaya yön verebilecek liderler çıkaramadı. Halbuki 20. Yüzyıl her kıtada büyük liderlerin sahneye çıktığı yüzyıl olmuştu. Atatürk, Gandi, Churchill, De Gaulle, Mussolini, Hitler bunlardan sadece bir kaçı. Bu liderlerin bazıları hem ortaya çıktıkları coğrafya hem de tüm insanlık için oldukça değerli miraslar bırakırken, Hitler ve Mussolini gibileri de utanç vesilesi oldular. Acaba…