gymmaximus.sk
BYŤ FIT JE IN! alebo Hľadáme najzdatnejšieho stredoškoláka!
Súťaž pre stredoškolákov: Rozhodli sme sa podporiť vás stredoškoláci v Dolnom Kubíne a motivovať vás k zmysluplnému tráveniu voľného času. Ale poďme k veci. Ak budeš respektíve si v roku 2019 študentom jednej z nasledovných škôl: 1. Osemročné cirkevné gymnázium 2 .Stredná odborná škola obchodu a služieb Dolný Kubín 3. Súkromná stredná odborná škola Dolný Kubín 4. Obchodná akadémia Dolný