guzelsanatlarfakultesi.com
Sanat ve Sanat Türleri
Sanat Nedir, Sanat Türleri Nelerdir, Sanat vee Sanat Türleri Hakkında Bilgiler Sanat, insanın varoluşuyla başlar. İnsanlar; en eski dönemlerden beri duygularını, düşüncelerini, heyecanlarını, istek ve beklentilerini sanat yapıtlarıyla biçimlendirmiştir. Sanatın tarihi, çok eski olduğu için değişik dönemlerde değişik sanat tanımları ortaya çıkmıştır. Bir tanıma göre sanat; bir form ortaya çıkarılabilme yetenek ve becerisidir. Sonsuz sayıda...