guzelsanatlarfakultesi.com
Konservatuvar Hakkında Bilgi
Müzik, tiyatro ve bale eğitiminin verildiği okul anlamına gelen Konservatuvarların kuruluşu 1914 yılına dayanıyor. Müzik, opera, bale ve tiyatro sanatlarını koruma ve yayma, bu alanlardaki geleneksel birikimi evrensel düzeye taşıma, nitelikli ve yeterli sanatçılar yeti