guzelsanatlarfakultesi.com
Geçmiş ve Gelecek
İstanbul Modern koleksiyon sergisiyle sanat müzelerinin bir bellek mekanı olarak geçmişle kurdukları tarihsel bağa ve geleceğin şekillenmesine yönelik üstlendikleri birikime ve sorumluluğa vurgu yapıyor.Şimdiki zamanda tecrübe edilen müzeler, geçm